Reference: OBNOVA STŘECHY – kostel sv. Ondřeje v PrazePARTNERSKÉ
SPOLEČNOSTI